Chúng tôi nhận ra rằng thời gian này đã tạo ra cảm giác hỗn loạn và không chắc chắn trên khắp thế giới.
Dù bạn ở đâu, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời hứa sẽ không bao giờ rời bỏ hay bỏ rơi những ai đến gần Ngài. Con cái của Ngài không bao giờ đơn độc. Bạn không đơn độc. Và tương lai của bạn được giữ chắc chắn trong tay Ngài.

Hãy cùng chúng tôi cầu nguyện!

Đức Chúa Trời,
Chúng con cần Ngài — chúng con luôn như vậy.
Ngài là nguồn sức mạnh của chúng con, và Ngài bảo chúng con dâng cho Ngài tất cả mối quan tâm của chúng con.
Mang lại sự bảo vệ và sự chữa lành cho người dân Ukraine đang trong vùng chiến sự, mang lại sự tỉnh thức cho dân tộc Việt nam đang khi họ còn u mê. Xin hãy tỏ cho họ thấy rằng Ngài đang ở với họ và Ngài nghe thấy lời cầu nguyện của họ.
Xin hãy tiếp thêm sức mạnh cho bất cứ ai đang cảm thấy bị tổn thương, cô đơn, hoặc tan vỡ. Thay thế mọi cảm giác lo lắng, sợ hãi và không chắc chắn bằng sự bình an và sự hy vọng của Ngài.
Xin hãy đến gần với chúng con khi chúng con đến gần Ngài.
Trong danh Chúa Giê-xu,
Amen.
STARBEAUTY.COM.VN là trang tin điện tử chuyên phục vụ cho các hoạt động sự kiện nổi bật của ngành làm đẹp và showbiz Việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

STARBEAUTY.COM.VN là trang tin điện tử chuyên phục vụ cho các hoạt động sự kiện nổi bật của ngành làm đẹp và showbiz Việt.